การตั้งจุดตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของผิดกฏหมาย